THÁNG MƯỜI MỘT | Cầu cho những ai đang suy nhược

Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.

Pope Francis – November 2021

Sự quá tải và căng thẳng trong công việc khiến nhiều người rơi vào tình trạng kiệt sức — suy nhược về tinh thần, cảm xúc, tình cảm và thể chất.
Sự buồn bực, lãnh cảm và mệt mỏi về tinh thần dần chiếm lĩnh đời sống của con người vốn đang bị quá tải bởi nhịp sống ngày nay.
Chúng ta hãy gần gũi/ với những ai kiệt sức, những người thất vọng và những người không còn hy vọng. Nhiều khi chúng ta chỉ đơn giản là thinh lặng và lắng nghe họ vì chúng ta chẳng thể nói với họ: “Không, cuộc sống không phải như vậy. Hãy nghe tôi, tôi sẽ đưa ra giải pháp cho bạn.” Không hề có giải pháp nào cả.
Bên cạnh sự trợ giúp cần thiết của chuyên gia tâm lý vốn rất hữu ích và hiệu quả, bạn đừng quên rằng những lời của Chúa Giê-su cũng giúp ích. Những Lời này đến trong tâm trí và cõi lòng tôi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Chúng ta hãy cầu xin cho những người đang bị suy nhược hay kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và nhận được ánh sáng giúp mở ra cho họ cuộc sống.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – November 2021: People who suffer from depression

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Association of Catholic Mental Health Ministers

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Francisco Segarra Alegre

With the Society of Jesus

Trầm cảm, căng thẳng, kiệt sức, kiệt quệ, mệt mỏi tinh thần, chữa bệnh tâm lý, bệnh tâm thần.giới hiện đại.

adminTHÁNG MƯỜI MỘT | Cầu cho những ai đang suy nhược