THÁNG MƯỜI | Các Môn Đệ Truyền Giáo

Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

Pope Francis – October 2021

Chúa Giêsu mời gọi hết thảy mọi người, và cả bạn nữa, trở thành những nhà truyền giáo. Bạn đã sẵn sàng chưa?
Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài chỉ cần bằng cách sống hiệp nhất với Thiên Chúa trong mọi hoạt động hằng ngày- qua công việc, gặp gỡ người khác, các bổn phận hằng ngày, những điều tình cờ mỗi ngày – để cho mình luôn được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần.
Nếu Chúa Kitô thúc đẩy bạn, nếu bạn làm những việc mà Chúa Ki-tô hướng dẫn, thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra.
Và chứng tá cuộc sống của bạn sẽ truyền cảm hứng cho sự ái mộ, và sự ái mộ truyền cảm hứng khiến người khác tự hỏi, “Làm thế nào để người này có thể trở thành như vậy?” hoặc “Đâu là nguồn yêu thương mà người này đối xử với mọi người — lòng tốt và sự hài hước?”
Chúng ta hãy nhớ rằng truyền giáo không phải là chiêu dụ tín đồ; truyền giáo dựa trên cuộc gặp gỡ giữa người với người, dựa trên chứng tá của những người nam nữ, nói rằng, “Tôi biết Chúa Giêsu, và tôi muốn bạn cũng biết Người.”
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy biết dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2021: Missionary Disciples

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Synod 2021 – 2023

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

UIC Barcelona

With the Society of Jesus

Những nhà truyền giáo, chừng từ cuộc sống, Tin Mừng, sứ mạng, biết Chúa Giêsu, truyền giáo.

adminTHÁNG MƯỜI | Các Môn Đệ Truyền Giáo