OKTOBA | Wafuasi Wamisionari

Kaka na dada, tuombe kila mtu aliyebatizwa ajihusishe na uinjilishaji, na awe tayari kwa utume, kwa kuwa mashahidi wa maisha ambayo yana ladha ya Injili.

Pope Francis – October 2021

Yesu anatuomba sisi sote, na wewe pia, kuwa wanafunzi wamisionari. Je, upo tayari?
Inatosha kuwa tayari ili kuitikia wito wake na kuishi ukiwa umeungana na Bwana kwa vitu vya kawaida kabisa vya kila siku—kazi, kukutana na watu wengine, kazi zetu za kila siku, nafasi za matukio ya kila siku–tukikubali daima kuongozwa na Roho Mtakatifu.
Kama Kristo anakugusa, kama unafanya mambo kwa sababu Kristo anakuongoza, wengine wataona kwa urahisi.
Na ushuhuda wako wa maisha utavutia, na mvuto utawapa wengine msukumo wa kujiuliza “Inawezekanaje kwa mtu huyu kuwa namna hii”: au nini chanzo cha upendo ambacho mtu huyu anamtendea kila mmoja—upole na ucheshi mzuri?”
Tukumbuke kuwa utume si kushawishi watu wabadili dini; utume una msingi wake katika kukutana kati ya watu, kwenye ushuhuda wa wanaume na wanawake ambao wanasema, “ninamjua Yesu, na ningelipenda na wewe pia umjue.”
Ndugu zangu tuombe ili kila aliyebatizwa aweze kujihusisha na uinjilishaji, awe tayari kwa utume kwa kuwa shahidi wa maisha ambayo yana ladha ya Injili.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2021: Missionary Disciples

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Synod 2021 – 2023

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

UIC Barcelona

With the Society of Jesus

Wanafunzi wamisionari, ushuhuda wa maisha, Injili, misheni, kumjua Yesu, uinjilishaji.

adminOKTOBA | Wafuasi Wamisionari