SPALIUI | Mokiniai Misionieriai

Broliai ir seserys, melskimės, kad kiekvienas pakrikštytasis įsitrauktų į evangelizavimo darbą ir atsiduotų misijai liudydamas Evangelija paženklintą gyvenimą.

Pope Francis – October 2021

Jėzus mūsų visų, taip pat ir tavęs, prašo būti mokiniais misionieriais. Ar esi pasirengęs?
Reikia tik priimti jo kvietimą ir gyventi susivienijus su Viešpačiu pačiuose kasdieniškiausiuose dalykuose: darbe, susitikimuose, kasdieniuose užsiėmimuose, įvykiuose, visada vadovaujant Šventajai Dvasiai. Jei tave įkvepia Kristus, jei gyveni Kristaus vedamas, kiti nesunkiai tai pastebės. Jei tavo gyvenimo liudijimas kels susižavėjimą, kiti klaus: „Kaip tai įmanoma?“ arba „Iš kur tokia meilė, kurią šis žmogus visiems dalija, iš kur gerumas, gera nuotaika?“ Atminkime, kad misija nėra prozelitizmas, bet žmonių susitikimas, liudijimas vyrų ir moterų, kurie sako: „Aš pažįstu Jėzų, norėčiau, kad ir tu jį pažintum“.
Broliai ir seserys, melskimės, kad kiekvienas pakrikštytasis įsitrauktų į evangelizavimo darbą ir atsiduotų misijai liudydamas Evangelija paženklintą gyvenimą.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2021: Missionary Disciples

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Synod 2021 – 2023

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

UIC Barcelona

With the Society of Jesus

adminSPALIUI | Mokiniai Misionieriai