2023

Už žmonės su negalia

2023 Lapkritis | Už Popiežių

Spalis | Už Sinodą

RUGSÉJIS | Už žmones visuomenés paribiuose

Official Image - TPV 8 2023 EN - For World Youth Day

RUGPJŪTIS | Už Pasaulio jaunimo dienas

LIEPA | Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

BIRŽELIUI | Už kankinimų panaikinimą

Official Image TPV 05 2023 EN - For ecclesial movements and groups - 889x500

GEGUŽĖ | Už judėjimus ir bendruomenes

BALANDIS | Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

Official Image - TPV 3 2023 EN - For victims of abuse - 889x500

KOVO | Už išnaudojimo aukas

Official Image TPV 2 2023 EN - For parishes - 889x500

VASARIO | Už parapijas

Official Image - TPV 1 2023 EN - For educators - 889x500

SAUSIO MĖN | Už ugdytojus

admin2023 VIDEO