2023

RUGSÉJIS | Už žmones visuomenés paribiuose

RUGPJŪTIS | Už Pasaulio jaunimo dienas

LIEPA | Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

BIRŽELIUI | Už kankinimų panaikinimą

GEGUŽĖ | Už judėjimus ir bendruomenes

BALANDIS | Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

KOVO | Už išnaudojimo aukas

VASARIO | Už parapijas

SAUSIO MĖN | Už ugdytojus

admin2023 VIDEO