KOVO | Už išnaudojimo aukas

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš bažnytinės bendruomenės narių, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią.

Pope Francis – March 2023

Susidūrus su lytiniu išnaudojimu, ypač jei išnaudotojai yra Bažnyčios žmonės, nepakanka prašyti atleidimo. Prašyti atleidimo būtina, bet to nepakanka. Atleidimo prašymas yra reikalingas, tačiau pirmiausia reikia rūpintis išnaudojimo aukomis. Jų skausmas ir patirta psichologinė žala pradės gyti, jei jie matys konkrečius veiksmus, siekimą atsilyginti už skriaudas ir užtikrinti, kad jos nesikartotų. Bažnyčia negali slėpti išnaudojimų tragedijos. Negalima slėpti ir išnaudojimo šeimose, būreliuose, kitose institucijose. Bažnyčia turi būti pavyzdys, turi padėti šiuos nusikaltimus spręsti visuomenėje ir šeimose, iškelti juos į dienos šviesą. Bažnyčia turi sukurti saugią erdvę, kurioje būtų galima išklausyti aukas, palydėti psichologiškai ir apsaugoti.
Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš bažnytinės bendruomenės narių, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2023: For victims of abuse

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Hermes Mangialardo.

Illustrations by:

Hermes Mangialardo

adminKOVO | Už išnaudojimo aukas