BALANDIS | Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

Melskimės, kad labiau paplistų nesmurto kultūra, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Pope Francis – April 2023

Gyventi, kalbėti ir veikti be smurto nereiškia nei pasiduoti, nei ką nors prarasti ar ko nors atsisakyti, bet reiškia siekti visko. Kaip prieš 60 metų enciklikoje Pacem in terris rašė šventasis Jonas XXIII, karas yra beprotybė, jis yra visiškai neracionalus. Kiekvienas karas, kiekvienas ginkluotas susidūrimas visada baigiasi visų pralaimėjimu. Ugdykime taikos kultūrą. Atsiminkime, kad net ir savigynos atveju tikslas yra taika. Ir kad ilgalaikė taika gali būti tik taika be ginklų. Vadovaukimės nesmurto taisykle tiek mūsų kasdieniame gyvenime, tiek tarptautiniuose santykiuose.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2023: For a non-violent culture

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminBALANDIS | Kad labiau paplistų nesmurto kultūra