APRIL | Voor een cultuur van geweldloosheid

Laten we bidden voor een bredere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid, die een afnemend gebruik van wapens inhoudt, zowel door staten als door burgers.

Pope Francis – April 2023

Leven, spreken en handelen zonder geweld is niet: zich overgeven, verliezen of opgeven. Het is streven naar alles.
Zoals de heilige Johannes XXIII 60 jaar geleden zei in de encycliek Pacem in Terris: oorlog is waanzin, oorlog gaat het verstand te boven.
Elke oorlog, elke gewapende confrontatie, eindigt altijd in een nederlaag voor iedereen.
Laten we een cultuur van vrede ontwikkelen.
Laten we onthouden dat zelfs in gevallen van zelfverdediging vrede het doel is. En dat een duurzame vrede alleen een vrede zonder wapens kan zijn.
Laten we geweldloosheid, zowel in het dagelijks leven als in internationale betrekkingen, tot leidraad van ons handelen maken.
En laten we bidden voor een bredere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid, die een afnemend gebruik van wapens inhoudt, zowel door staten als door burgers.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2023: For a non-violent culture

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Vrede, Geweldloosheid, Ontwapening, Cultuur van geweldloosheid, Wat is geweldloosheid?, Gewapende conflicten, Zelfverdediging.

adminAPRIL | Voor een cultuur van geweldloosheid