MEI | Voor kerkelijke bewegingen en groepen

Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld.

Paus Franciscus – Mei 2023

Kerkelijke bewegingen zijn een geschenk, een rijkdom in de Kerk! Dat zijn jullie!
Deze bewegingen vernieuwen de Kerk met hun vermogen tot dialoog ten dienste van de zending van de evangelisatie.
Elke dag herontdekken zij in hun charisma nieuwe manieren om de aantrekkingskracht en de nieuwheid van het Evangelie te tonen.
Hoe doen zij dit? Door verschillende talen te spreken. Deze lijken verschillend, maar het is de creativiteit die deze verschillen creëert. Altijd begrijpen ze elkaar en maken ze zich verstaanbaar.
En in dienst van bisschoppen en parochies zijn zij alert op de verleiding om zich in zichzelf terug te trekken – dit gevaar bestaat.
Altijd blijven zij in beweging, waarbij zij antwoorden op impulsen van de Heilige Geest, op uitdagingen, op veranderingen in de wereld van vandaag.
Dat zij in harmonie blijven met de Kerk, want harmonie is een gave van de Heilige Geest.
Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld. – Tot uw dienst!

Kerkelijke bewegingen, Kerkelijke groepen, Charisma, Evangelisatie, Missie, Evangelisatiemissie, Vernieuwing.

adminMEI | Voor kerkelijke bewegingen en groepen