GEGUŽĖ | Už judėjimus ir bendruomenes

Melskimės, kad judėjimai ir bažnytinės bendruomenės kasdien iš naujo atrastų savo misiją – evangelizacijos misiją – ir kad savo charizmomis atsilieptų į pasaulio poreikius.

Pope Francis – May 2023

Bažnyčios judėjimai yra dovana. Jie yra Bažnyčios turtas. Štai kas jūs esate! Judėjimai atnaujina Bažnyčią savo gebėjimu užmegzti dialogą, tarnaudami evangelizacijos misijai. Gyvendami pagal savo charizmas jie rodo Evangelijos žavesį ir naujumą. Kaip jie tai daro? Kalbėdami įvairiomis kalbomis, – jie atrodo skirtingai, tačiau skirtumus nulemia kūrybiškumas – bet visada suprasdami kitus ir patys būdami suprantami kitiems, tarnaudami vyskupijų bei parapijų labui, vengdami pagundos užsidaryti savyje. Nes juk yra toks pavojus, ar ne?
Niekada nestovėkite vietoje, atsiliepkite į Šventosios Dvasios impulsus, į iššūkius, į šiuolaikinio pasaulio pokyčius. Būkite darnoje su Bažnyčia, nes darna yra Šventosios Dvasios dovana.
Melskimės, kad judėjimai ir bažnytinės bendruomenės kasdien iš naujo atrastų savo misiją – evangelizacijos misiją – ir kad savo charizmomis atsilieptų į pasaulio poreikius.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2023: For ecclesial movements and groups

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa and Diego Angeli

adminGEGUŽĖ | Už judėjimus ir bendruomenes