THÁNG NĂM | Cầu cho các nhóm và phong trào Giáo hội

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi ngày, các nhóm và phong trào Giáo hội có thể tái khám phá sứ mạng của mình, sứ mạng loan báo Tin Mừng, và biết đặt các đặc sủng của mình phục vụ các nhu cầu của thế giới.

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Năm 2023

Các phong trào Giáo hội là một món quà, một kho báu trong Giáo hội! Và đó là những gì bạn là!
Các phong trào này canh tân Giáo hội bằng khả năng đối thoại để phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Mỗi ngày, các phong trào này tái khám phá trong đặc sủng của mình, những cách thức mới cho thấy sức hấp dẫn và sự mới mẻ của Tin Mừng.
Họ thực hiện điều này như thế nào? Các phong trào có vẻ khác nhau khi nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng chính sự sáng tạo của họ lại tạo ra những sự khác biệt này. Họ luôn hiểu mình và làm cho mình được hiểu.
Và họ làm việc trong sứ vụ của các Giám mục và giáo xứ để tránh bất kỳ cám dỗ nào đóng mình lại, lại có thể gây nguy hiểm, phải không?
Hãy luôn tiến bước, đáp lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trước các thách thức, những đổi thay trong thế giới ngày nay.
Hãy ở trong sự hòa hợp với Giáo hội, vì sự hòa hợp là quà tặng của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi ngày, các nhóm và phong trào Giáo hội có thể tái khám phá sứ mạng của mình, sứ mạng loan báo Tin Mừng, và biết đặt các đặc sủng của mình phục vụ các nhu cầu của thế giới. Phục vụ…

Các phong trào trong Giáo Hội, các hội đoàn trong Giáo Hội, đặc sủng, truyền giáo, sứ mạng, sứ mệnh truyền giáo, đổi mới.

adminTHÁNG NĂM | Cầu cho các nhóm và phong trào Giáo hội