THÁNG TƯ | Vì một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền văn hóa bất bạo động được phổ biến rộng rãi hơn, bao gồm việc các Quốc gia và người dân ngày càng ít sử dụng vũ khí hơn.

Pope Francis – April 2023

Sống, nói và hành động bất bạo động không có nghĩa là từ bỏ, đánh mất hoặc từ chối bất cứ điều gì. Trái lại, có nghĩa là khao khát tất cả.
Như trong Thông điệp “Hòa bình trên Thế giới,” cách đây 60 năm, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã nói rằng chiến tranh là sự vô nghĩa, nó thật vô lý.
Bất kỳ cuộc chiến tranh nào, bất kỳ cuộc đối đầu vũ trang nào, luôn kết thúc bằng sự thất bại cho tất cả mọi người.
Chúng ta hãy phát triển một nền văn hóa hòa bình.
Hãy nhớ rằng, ngay cả khi tự vệ, hòa bình cũng là mục tiêu cuối cùng; và một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể là một nền hòa bình giải trừ vũ khí.
Hãy biến bất bạo động trở thành kim chỉ nam cho hành động của chúng ta, cả nơi cuộc sống hàng ngày và trong quan hệ quốc tế.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền văn hóa bất bạo động được phổ biến rộng rãi hơn, bao gồm việc các Quốc gia và người dân ngày càng ít sử dụng vũ khí hơn.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2023: For a non-violent culture

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Hòa bình, Bất bạo động, Giải trừ vũ khí, Văn hóa bất bạo động, Bất bạo động là gì, Đối đầu vũ trang, Tự vệ.

adminTHÁNG TƯ | Vì một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động