KWIECIEŃ | O kulturę bez przemocy

Módlmy się o szersze upowszechnienie kultury niestosowania przemocy, co wiąże się ze zmniejszeniem użycia broni, zarówno przez państwa, jak i przez obywateli.

Franciszek – KWIECIEŃ 2023

Żyć, mówić i działać bez przemocy nie oznacza rezygnacji, nie oznacza utraty ani wyrzeczenia się czegokolwiek. Jest to aspirowanie do osiągniecia wszystkiego.
Jak powiedział 60 lat temu św. Jan XXIII w encyklice Pacem in terris, wojna jest szaleństwem, czymś dalekim od racjonalności.
Każda wojna, każda konfrontacja zbrojna zawsze kończy się klęską wszystkich.
Rozwijajmy kulturę pokoju.
Pamiętajmy, że nawet w przypadku uzasadnionej samoobrony celem jest pokój. I że tylko pokój bez broni może być trwałym pokojem.
Uczyńmy niestosowanie przemocy, zarówno w życiu codziennym, jak i w stosunkach międzynarodowych, zasadą naszych działań.
I módlmy się o szersze upowszechnienie kultury niestosowania przemocy, co wiąże się ze zmniejszeniem użycia broni, zarówno przez państwa, jak i przez obywateli.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2023: For a non-violent culture

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Pokój, Niestosowanie przemocy, Rozbrojenie, Kultura niestosowania przemocy, Czym jest niestosowanie przemocy, Konflikty zbrojne, Samoobrona.

adminKWIECIEŃ | O kulturę bez przemocy