MAJ | Za ruchy i wspólnoty kościelne

Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne odkrywały każdego dnia na nowo swoją misję, misję ewangelizacyjną, i aby oddawały własne charyzmaty na służbę potrzebom świata.

Papież Franciszek – Maj 2023

Ruchy kościelne są darem, są bogactwem w Kościele – to wy!
Ruchy odnawiają Kościół dzięki swojej zdolności do dialogu w służbie misji ewangelizacyjnej.
Codziennie na nowo odkrywają w swoim charyzmacie nowe sposoby ukazywania atrakcyjności i nowości Ewangelii.
Jak to robią? Mówiąc różnymi językami, wydają się różnymi, jednak to kreatywność tworzy te różnice. Ale zawsze rozumiejąc się wzajemnie oraz dając się zrozumieć.
I działając w służbie biskupów i parafii, aby uniknąć pokusy wycofania się do wewnątrz, co może być zagrożeniem, nieprawdaż?
Pozostawać zawsze w ruchu, odpowiadając na impulsy Ducha Świętego, na wyzwania, na zmiany dzisiejszego świata.
Trwajcie w harmonii Kościoła, bo harmonia jest darem Ducha Świętego.
Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne odkrywały każdego dnia na nowo swoją misję, misję ewangelizacyjną, i aby oddawały własne charyzmaty na służbę potrzebom świata. W służbie.

Ruchy kościelne, Wspólnoty kościelne, Charyzmat, Ewangelizacja, Misja, Misja ewangelizacyjna, Odnowa.

adminMAJ | Za ruchy i wspólnoty kościelne