THÁNG BA | Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Ba 2023

Đối diện với những trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của Giáo hội gây ra, việc cầu xin sự tha thứ là chưa đủ.
Cầu xin sự tha thứ là cần thiết, nhưng chưa đủ. Cầu xin sự tha thứ là điều tốt cho nạn nhân, nhưng chính các nạn nhân mới phải là những người ở “trung tâm” của mọi chuyện.
Nỗi đau và tổn thương tâm lý của họ có thể bắt đầu chữa lành nếu họ tìm ra câu trả lời—nếu có những hành động cụ thể để sửa chữa những điều khủng khiếp mà họ đã phải gánh chịu và ngăn chặn những điều ấy tái diễn.
Giáo hội không thể cố gắng che giấu thảm kịch lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng không thể che giấu khi lạm dụng diễn ra trong gia đình, trong những hội nhóm, hoặc trong các hình thức tổ chức khác.
Giáo hội phải phục vụ như một kiểu mẫu để giúp giải quyết vấn đề lạm dụng và đưa nó ra ánh sáng trong xã hội và nơi các gia đình.
Giáo hội phải cung cấp những không gian an toàn để các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì những điều sai trái do những thành viên của Giáo hội gây ra; ước gì các nạn nhân tìm thấy trong chính Giáo hội một đáp trả cụ thể đối với sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2023: For victims of abuse

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Hermes Mangialardo.

Illustrations by:

Hermes Mangialardo

Các nạn nhân, Lạm dụng, nạn nhân của việc lạm dụng, giúp đỡ các nạn nhân, lạm dụng về một hình thức, nơi ẩn náu, Giáo hội.

adminTHÁNG BA | Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng