THÁNG SÁU | Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu cộng đồng quốc tế dấn thân cụ thể để xóa bỏ hình thức tra tấn, bảo đảm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ.

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Sáu 2023

Tra tấn. Lạy Chúa, sự tra tấn!
Tra tấn không phải là câu chuyện của ngày hôm qua. Thật không may, đó là một phần lịch sử của chúng ta ngày nay.
Làm sao mà con người có thể tàn ác đến vậy?
Có những hình thức tra tấn quá sức tàn bạo. Những hình thức khác thì tinh vi hơn, chẳng hạn như hạ thấp ai đó, làm tê liệt các giác quan, hoặc giam giữ hàng loạt trong những điều kiện vô nhân đạo đến mức độ tước đi phẩm giá của người đó.
Nhưng điều này chẳng phải là mới. Hãy nghĩ về biến cố chính Chúa Giêsu đã bị tra tấn và đóng đinh như thế nào.
Cần chấm dứt sự kinh hoàng của tra tấn! Điều chính yếu là đặt phẩm giá của con người lên trên tất cả.
Nếu không, các nạn nhân không được coi là nhân vị, họ là “đồ vật” và có thể bị ngược đãi không thương tiếc, gây ra cái chết hoặc tổn thương tâm lý và thể chất suốt đời.
Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu cộng đồng quốc tế dấn thân cụ thể để xóa bỏ hình thức tra tấn, bảo đảm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – June 2023: For the abolition of torture

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Thanks to:

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Castello Angioino di Gaeta
Caritas Diocesi di Gaeta
Santuario del SS ECCE HOMO – Mesoraca (KR)
Museo Carcere Le Nuove -Torino
Fausto Catanzaro
Amnesty International Italia

With the Society of Jesus

tra tấn, Chống tra tấn, chấm dứt tra tấn, phẩm giá con người, tra tấn có tồn tại ngày nay không?, tra tấn thể xác, tra tấn tâm lý, tác hại do tra tấn gây ra.

adminTHÁNG SÁU | Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn