BIRŽELIS | Už bėgančiuosius iš savo šalių

Melskimės, kad migrantai, bėgantys nuo karo ar bado, priversti leistis į pavojų ir smurto kupinas keliones, būtų priimami ir rastų naujas gyvenimo galimybes.

GEGUŽĖ | Už seserų ir brolių vienuolių bei seminaristų ugdymą

Melskimės, kad broliai ir seserys vienuoliai bei seminaristai bręstų savo pašaukimo kelyje per žmogiškąjį, pastoracinį, dvasinį ir bendruomeninį ugdymą ir kad jie būtų patikimi Evangelijos liudytojai.

BALANDIS | Už moteris

Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

KOVO | Už mūsų dienų kankinius, Kristaus liudytojus

Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

VISOS PERŽIŪROS

+ 225M

tik Vatikano tinkluose

PERŽIŪROS 2024 m.

+ 7.3M

SPAUDOS STRAIPSNIAI

+ 25K

114 šalių

Padėkite mums skleisti popiežiaus maldos intencijas.

Nacho JimenezPopiežiaus vaizdo įrašas