BALANDIS | Už moteris

Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

KOVO | Už mūsų dienų kankinius, Kristaus liudytojus

Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

Vasaris | Už nepagydomus ligonius

Melskimės, kad ligoniai paskutiniame gyvenimo etape ir jų šeimos visada gautų reikiamą priežiūrą ir pagalbą tiek medicininiu, tiek žmogiškuoju požiūriu.

Už įvairovės Bažnyčioje

Melskime, kad Šventoji Dvasia padėtų mums atpažinti skirtingas charizmas krikščionių bendruomenėse ir branginti skirtingas apeigas ir tradicijas Katalikų Bažnyčioje.

VISOS PERŽIŪROS

+ 222M

tik Vatikano tinkluose

PERŽIŪROS 2024 m.

+ 4.3M

SPAUDOS STRAIPSNIAI

+ 25K

114 šalių

Padėkite mums skleisti popiežiaus maldos intencijas.

Nacho JimenezPopiežiaus vaizdo įrašas