Spalis | Už Sinodą

Melskimės už Bažnyčią, kad klausymasis ir dialogas būtų jos gyvenimo būdas visur ir visada ir kad Šventoji Dvasia ją vestų į gyvenimo paribius.

Pope Francis – October 2023

Misija yra Bažnyčios šerdis. Dar daugiau: Bažnyčios sinodinę kelionę skatina misionieriškas pašaukimas, kuris yra atsakas į Jėzaus įsakymą skelbti Evangeliją.
Norėčiau priminti, kad sinodas nieko neužbaigs, Bažnyčios kelionė tęsis toliau. Keliaujame kaip Emauso mokiniai, klausydamiesi Viešpaties, kuris visada pas mus ateina. Keliaujame kaip Emauso mokiniai, klausydamiesi Viešpaties, kuris visada pas mus ateina. Viešpats visada mums turi staigmenų. Meldžiamės ir žiūrime įžvalgiomis akimis, Šventoji Dvasia skatina klausymosi apaštalavimą, skatina klausytis Dievo ausimis, kad galėtume kalbėti Dievo žodžiu. Taip priartėjame prie Kristaus širdies, iš kurios kyla mūsų misija ir iš kurios skamba balsas, kuris mus kviečia pas jį. Šis balsas mums sako, kas mūsų misijoje svarbiausia, – pasiekti visus, ieškoti visų, priimti visus, įtraukti visus, nė vieno neišskiriant.
Melskimės už Bažnyčią, kad klausymasis ir dialogas būtų jos gyvenimo būdas visur ir visada ir kad Šventoji Dvasia ją vestų į gyvenimo paribius.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2023: For the Synod

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes
adminSpalis | Už Sinodą