THÁNG MƯỜI | Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội biết lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp bậc, để Giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến các vùng ngoại vi của thế giới.

PĐức Giáo Hoàng Phanxicô – Tháng 10/2023

Truyền giáo là trung tâm của Giáo hội. Và thậm chí còn quan trọng hơn khi Giáo hội đang trong tiến trình Thượng hội đồng. Chỉ có năng động hiệp hành này mới thúc đẩy ơn gọi truyền giáo của Giáo hội tiến lên – tức là lời đáp trả của Giáo hội đối với mệnh lệnh loan báo Tin Mừng từ Chúa Giêsu.
Tôi muốn nhắc lại rằng không có gì kết thúc ở đây. Đúng hơn, chúng ta đang tiếp tục một cuộc hành trình mang tính giáo hội.
Đây là một cuộc hành trình mà chúng ta bước đi, giống như các môn đệ trên đường Emmau, lắng nghe Thiên Chúa là Đấng luôn đến gặp gỡ chúng ta.
Ngài là vị Thiên Chúa của những điều bất ngờ.
Qua cầu nguyện và phân định, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện “việc tông đồ bằng đôi tai”, nghĩa là lắng nghe bằng đôi tai của Thiên Chúa để nói bằng lời của Thiên Chúa.
Nhờ như vậy, chúng ta đến gần trái tim của Chúa Kitô. Sứ mạng và tiếng nói của chúng ta vốn đưa chúng ta đến với Ngài và phát xuất từ Ngài.
Tiếng nói này vén mở cho chúng ta thấy trọng tâm của sứ mạng là đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người, bao gồm mọi người, mà không loại trừ bất cứ ai.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội biết lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp bậc, để Giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến các vùng ngoại vi của thế giới.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2023: For the Synod

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Thượng Hi đng, Hành trình hiệp hành, Hành trình truyn giáo, Thượng hi đng 2023, Lng nghe

adminTHÁNG MƯỜI | Cầu cho Thượng Hội Đồng