THÁNG CHÍN | Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ở bên lề xã hội trong những điều kiện sống phi nhân, để họ không bị các thể chế bỏ rơi và không bao giờ bị loại bỏ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô – THÁNG CHÍN 2023

Một người vô gia cư chết trên đường phố sẽ không bao giờ xuất hiện trên những trang đầu của các công cụ tìm kiếm hoặc bản tin.
Làm sao chúng ta lại có thể đi tới mức độ thờ ơ thế này?
Làm sao chúng ta lại cho phép “nền văn hóa vứt bỏ” – trong đó hàng triệu người nam và người nữ chẳng có giá trị gì so với ích lợi kinh tế – làm sao chúng ta lại cho phép nền văn hóa này thống trị cuộc sống, thành phố, và lối sống của chúng ta?
Cổ của chúng ta sẽ bị cứng lại khi nhìn sang hướng khác để chúng ta khỏi phải thấy tình cảnh này.
Làm ơn, chúng ta hãy ngừng làm cho những người ở bên lề xã hội trở nên vô hình, cho dù nguyên nhân là vì nghèo đói, nghiện ngập, suy nhược tinh thần hay khuyết tật.
Hãy tập trung vào việc đón tiếp họ, chú tâm tới việc chào đón tất cả những người cần đến chúng ta.
“Văn hóa chào đón,” của lòng hiếu khách, của việc cung cấp nơi ở, của việc trao một mái nhà, của việc trao tặng tình yêu thương, và hơi ấm tình người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ở bên lề xã hội trong những điều kiện sống phi nhân, để họ không bị các thể chế bỏ rơi và không bao giờ bị loại bỏ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2023: For people living on the margins

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Chào đón, phm giá con người, giúp đ nhng người bên l, bên l xã hi, đoàn kết, công bng xã hi, hòa nhp xã hi, toàn cu hóa s th ơ, nhng người vô hình, người vô gia cư, văn hóa vt b, văn hóa chào đón, nghèo đói, vô gia cư, th ơ, tâm thn bnh tt, lòng trc n, vin tr nhân đo, sng theo Tin Mng, Vatican, Giáo Hội, Công giáo, cu nguyn, ý cu nguyn ca Đc Thánh Cha, ý cu nguyn ca Đc Giáo Hoàng, nhng thách thc ca nhân loi, Thiên Chúa, Hot đng Tông đ Cu nguyn, Mng lưới Cu nguyn Toàn cu ca Đc Thánh Cha, Phong trào Thiếu nhi Thánh Th

adminTHÁNG CHÍN | Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội