WRZESIEŃ | Za osoby żyjące na marginesie

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach, nie zostali zapomniani przez odpowiednie instytucje i nigdy nie zostali uznani za odpadki.

Pope Francis – September 2023

Bezdomny umierający na ulicy nigdy nie pojawi się na pierwszej stronie wyszukiwarek internetowych ani w wiadomościach.
Jak doszliśmy do takiego poziomu obojętności?
Jak możemy pozwolić, by „kultura odrzucenia” – w której miliony mężczyzn i kobiet są nic nie warte w porównaniu z zyskiem ekonomicznym – jak możemy pozwolić, by ta kultura zdominowała nasze życie, nasze miasta, nasz sposób życia?
Zupełnie zesztywnieje nam szyja od patrzenia w inną stronę, aby uniknąć dostrzeżenia takiej sytuacji.
Proszę, przestańmy czynić niewidocznymi tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa, czy to z powodu ubóstwa, uzależnienia, choroby psychicznej czy też niepełnosprawności.
Skupmy się na przyjmowaniu. Na przyjmowaniu wszystkich ludzi w potrzebie.
„Kultura przyjmowania”, gościnności, dawania dachu nad głową, dawania schronienia, dawania miłości, dawania ludzkiego ciepła.
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach, nie zostali zapomniani przez odpowiednie instytucje i nigdy nie zostali uznani za odpadki.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2023: For people living on the margins

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Przyjmowanie, Ludzka godność, Pomagać zmarginalizowanym, Marginesy społeczeństwa, Solidarność, Sprawiedliwość społeczna, Integracja społeczna, Globalizacja i obojętność, Niewidoczni, Osoby bez miejsca zamieszkania, Kultura odrzucenia, Kultura przyjmowania, Ubóstwo, Bezdomność, Obojętność, Choroby psychiczne, Współczucie, Pomoc humanitarna, Żyć Ewangelią, Watykan, Kościół, katolicyzm, modlitwa, intencje modlitewne Ojca Świętego, wyzwania ludzkości, Bóg, Apostolstwo Modlitwy, Papieska Światowa Sieć Modlitwy, Eucharystyczny Ruch Młodych.

adminWRZESIEŃ | Za osoby żyjące na marginesie