2023 Lapkritis | Už Popiežių

Melskimės už popiežių, kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.

Pope Francis – November 2023

Melskimės už popiežių, kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.
Prašykite Viešpatį, kad mane laimintų. Jūsų malda man suteikia stiprybės ir padeda lydėti Bažnyčią klausantis Šventosios Dvasios.

Būti popiežiumi nereiškia prarasti savo asmeninę tapatybę. Priešingai, aš kaip žmogus kasdien vis augu kartu su šventais ir ištikimais Dievo žmonėmis. Buvimas popiežiumi yra procesas, per kurį vis aiškiau suprantu, ką reiškia būti ganytoju. Šiame procese išmokstama būti gailestingesniam, geranoriškesniam ir, svarbiausia, kantresniam, kaip mūsų Dievas Tėvas, kuris yra labai kantrus.
Įsivaizduoju, kad visi popiežiai savo pontifikato pradžioje jautė tą baimės, svaigulio jausmą, būdingą tiems, kurie žino, jog bus griežtai vertinami. Viešpats pareikalaus iš mūsų, vyskupų, atsiskaityti už savo veiksmus. Prašau jus teisti mane geranoriškai. Ir melstis už popiežių – kad ir kas jis būtų (šiandien yra mano eilė) – jog jį lydėtų Šventosios Dvasios pagalba ir jis ją klusniai priimtų.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – November 2023: For the Pope

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Benefactors

Thanks to:

Padre Antonio Spadaro SJ.

With the Society of Jesus

fiorella2023 Lapkritis | Už Popiežių