LIEPA | Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

Melskimės, kad katalikų gyvenimo centre būtų Eucharistijos šventimas, kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei broliais ir seserimis.

Pope Francis – July 2023

Jei iš Mišių išeiname tokie patys, kokie į jas atėjome, vadinasi, kažkas negerai. Eucharistija – tai Jėzaus buvimas, jis giliai perkeičia. Jėzus pas tave ateina ir tave perkeičia. Eucharistijoje Kristus aukoja save, atiduoda save už mus, prašo leisti jam maitinti mūsų pačių ir mūsų brolių bei seserų gyvenimą. Eucharistijos šventimas yra susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi ir kartu raginimas atsiverti pasauliui taip, kaip jis mus mokė. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujame Eucharistijoje, Jėzus ateina ir suteikia mums jėgų mylėti taip, kaip jis mylėjo. Jis suteikia mums drąsos išeiti pas kitus, išeiti iš savęs ir su meile atsiverti kitiems.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2023: For a Eucharistic life

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Archdiocese of Detroit

adminLIEPA | Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras