JULI | Voor een eucharistisch leven

Laten we bidden dat de katholieken de viering van de eucharistie in het centrum van hun leven plaatsen, dat deze hun menselijke relaties verandert en hen opent voor een ontmoeting met God en met onze broeders en zusters.

Pope Francis – July 2023

Als je de mis verlaat zoals je binnenkwam, klopt er iets niet.
De eucharistie is de aanwezigheid van Jezus, ze is diep transformerend. Jezus komt en moet je veranderen.
In de eucharistie biedt Christus zich aan, geeft Hij zich voor ons, nodigt Hij ons uit ons leven en dat van onze broeders en zusters door Hem te laten voeden.
De viering van de eucharistie is een ontmoeting met de verrezen Jezus en, tegelijkertijd, een manier om ons open te stellen voor de wereld zoals Hij ons dat leerde.
Telkens wanneer wij deelnemen aan een eucharistieviering, komt Jezus en geeft Hij ons de kracht om lief te hebben zoals Hij liefhad.
Want Hij geeft ons de moed om anderen te ontmoeten, minder op onszelf gericht te zijn, ons met liefde open te stellen voor anderen.
Laten we bidden dat de katholieken de viering van de eucharistie in het centrum van hun leven plaatsen, dat deze hun menselijke relaties verandert en hen opent voor een ontmoeting met God en met onze broeders en zusters.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2023: For a Eucharistic life

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Archdiocese of Detroit

Eucharistie, Mis, communie, viering, Transformatie, De eucharistie transformeert ons, Waarom naar de mis gaan?

adminJULI | Voor een eucharistisch leven