LIPIEC | O życie eucharystyczne

Módlmy się, aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii, która przemienia ludzkie relacje i otwiera nas na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Papież Franciszek – Lipiec 2023

Jeśli wychodzisz z Mszy świętej taki sam, jak wszedłeś, to coś nie działa.
Eucharystia stanowi obecność Jezusa, jest ona głęboko przemieniająca. Jezus przychodzi i pragnie cię przemienić.
W niej sam Chrystus ofiarowuje się, wydaje siebie za nas, zaprasza nas do karmienia Nim naszego życia oraz karmienia naszych braci i sióstr.
Sprawowanie Eucharystii jest spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym i jednocześnie sposobem otwarcia się na świat, tak jak On nas nauczył.
Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, Jezus przychodzi i daje nam siłę, aby kochać tak, jak On kocha.
Ponieważ daje nam odwagę, by wyjść, wyjść z siebie i otworzyć się z miłością na innych.
Módlmy się, aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii, która przemienia ludzkie relacje i otwiera nas na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2023: For a Eucharistic life

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Archdiocese of Detroit

Eucharystia, Msza Święta, komunia, celebracja, Przemiana, Eucharystia nas przemienia, Dlaczego warto chodzić na Mszę Świętą.

adminLIPIEC | O życie eucharystyczne