Rugsėjo | Ekologiškai tvarų gyvenimo būdą

Melskimės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta.

Pope Francis – September 2021

„Džiaugiuosi, kad jaunimas drąsiai imasi aplinkos ir visuomenės gerinimo projektų, kurie yra neatsiejami vieni nuo kitų“.
„Mes, suaugusieji, galime daug ko pasimokyti iš jaunimo, nes jaunimas yra visko, kas susiję su rūpinimusi planeta, priešakyje. Sekime jų pavyzdžiu, susimąstykime, ypač šiais krizės – sveikatos, socialinės ir aplinkosaugos krizės – laikais, apie savo gyvenimo būdą. Pamąstykime apie tai, kaip maitinamės, vartojame, judame, naudojame vandenį, energiją, plastiką ir daugelį materialinių gėrybių, kurios dažnai kenkia Žemei. Pasiryžkime keistis! Kartu su jaunimu siekime paprastesnio ir aplinkai draugiškesnio gyvenimo būdo“.
„Melskimės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta“.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2021: An Environmentally Sustainable Lifestyle

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Production house:

Off the Fence Productions

Produced by:

Sam Barton-Humphreys

Directed by:

Nicolas Brown

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminRugsėjo | Ekologiškai tvarų gyvenimo būdą