Rugpjūtis | Vis atsinaujinančią Bažnyčią

Melskimės už Bažnyčią, kad Šventoji Dvasia jai suteiktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.“

Pope Francis – Rugpjūtis 2021

„Bažnyčios pašaukimas yra evangelizuoti, tačiau tai nereiškia prozelitizmo, ne. Pašaukimas yra evangelizuoti. Dar daugiau: Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti.
Atnaujinsime Bažnyčią, jei sugebėsime atpažinti Dievo valią savo kasdieniame gyvenime ir Šventosios Dvasios vadovaujami patys atsinaujinsime. Mūsų pačių, kaip asmenų, atsinaujinimas – tai yra tikroji reforma. Turime leisti Šventajai Dvasiai, kuri yra Dievo dovana mūsų širdyse, kad ji primintų mums, ko mokė Jėzus, ir padėtų tai įgyvendinti.
Pradėkime atnaujinti Bažnyčią nuo savęs pačių atnaujinimo, be išankstinių idėjų, be ideologinių prietarų, be nelankstumo, bet remdamiesi dvasine patirtimi, dovanojimo patirtimi, artimo meilės patirtimi, tarnavimo patirtimi. Svajoju apie dar didesnį misionieriškumą, kuris eitų susitikti su kitais be prozelitizmo ir kuris visas struktūras pertvarkytų šiuolaikinio pasaulio evangelizavimui.
Atsiminkime, kad Bažnyčia visada patiria sunkumų, visada išgyvena krizes, nes ji yra gyva. Gyvos būtybės patiria krizes. Tik mirusieji nepatenka į krizę.
Melskimės už Bažnyčią, kad Šventoji Dvasia jai suteiktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.“

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2021: Church on the Way

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminRugpjūtis | Vis atsinaujinančią Bažnyčią