AUGUSTUS | De Kerk onderweg

Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.

Pope Francis – Augustus 2021

“De eigenlijke roeping van de Kerk is om het Goede Nieuws te verspreiden, niet om zieltjes te winnen! Haar roeping is om te evangeliseren; sterker nog, het is eigen aan de identiteit van de Kerk om te evangeliseren.
We kunnen de Kerk alleen vernieuwen vanuit de onderscheiding van Gods wil in ons dagelijks leven. En door een transformatie aan te gaan die geleid wordt door de Heilige Geest. Onze eigen hervorming als mensen, dat is transformatie. Laat de Heilige Geest, die de gave van God in ons hart is, ons herinneren aan wat Jezus leerde en ons helpen dit in praktijk te brengen.
Laten we beginnen met het hervormen van de Kerk door onszelf te hervormen. Zonder vooropgezette ideeën, zonder ideologische vooroordelen, zonder onbuigzaamheid, maar vanuit een spirituele ervaring, een ervaring van gebed, een ervaring van naastenliefde, een ervaring van dienstbaarheid.
Ik droom van een optie die nog meer missionair is, een die eropuit trekt om de ander te ontmoeten, zonder te willen bekeren, en die al haar structuren transformeert voor de evangelisatie van de wereld van vandaag.
Laten we niet vergeten dat de Kerk altijd moeilijkheden ondervindt, altijd crisismomenten doormaakt; dat komt omdat ze leeft. Levende dingen gaan door crisissen; alleen doden zitten nooit in een crisis.
Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.”

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2021: Church on the Way

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

vernieuwing, transformatie, verandering, de Kerk transformeren, de verandering van de Kerk, de transformaties in de Kerk, Heilige Geest.

adminAUGUSTUS | De Kerk onderweg