AVGUST | Molimo za Cerkev na poti

Molimo za Cerkev, da bo prejela od Svetega Duha milost in moč za prenovo v luči evangelija.

Pope Francis – Avgust 2021

Cerkvi lasten je klic po evangeliziranju, kar pa ne pomeni prozelitizma, ne. Njena poklicanost je evangelizirati. Še več, evangelizirati je namreč identiteta Cerkve.

Cerkev lahko prenovimo samo z razločevanjem Božje volje v vsakdanjem življenju in sprožimo spremembo pod vodstvom Svetega Duha. Prenova nas samih kot oseb je ta sprememba.
Dopustimo, da nas Sveti Duh, ki je dar Boga v naših srcih, spominja tega, kar je učil Jezus in nam pomaga to udejanjiti.Začnimo prenavljati Cerkev s prenovo nas samih. Brez vnaprej izdelanih idej, brez predsodkov, brez togosti, napredujmo izhajajoč iz duhovne izkušnje, izkušnje podaritve, izkušnje dejavne ljubezni, izkušnje služenja.
Sanjam pa o še bolj misijonarski izbiri, ki gre naproti srečanju z drugem, a brez prozelitizma in ki spreminja vse njene strukture zaradi evangeliziranja sedanjega sveta.
Ne pozabimo, da ima Cerkev vedno težave, vedno gre skozi krize, saj je živa. Žive stvari zapadajo v krize. Samo mrtvi ne zapadejo v krizo.
Molimo za Cerkev, da bo prejela od Svetega Duha milost in moč za prenovo v luči evangelija.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2021: Church on the Way

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminAVGUST | Molimo za Cerkev na poti