AGOST | L’església en camí

Preguem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l’Evangeli.

Papa Francesc – Agost 2021

La vocació pròpia de l’Església és evangelitzar, que no és fer proselitisme. No. La vocació és evangelitzar. Més encara, la identitat de l’Església és evangelitzar.
Només podrem renovar l’Església des del discerniment de la voluntat de Déu a la nostra vida diària. I emprenent una transformació guiats per l’Esperit Sant. La nostra pròpia reforma com a persones, aquesta és la transformació. Deixar que l’Esperit Sant, que és el do de Déu en els nostres cors, ens recordi el que Jesús va ensenyar i ens ajudi a posar-ho en pràctica.
Comencem reformant l’Església amb una reforma de nosaltres mateixos. Sense idees prefabricades, sense prejudicis ideològics, sense rigideses, sinó avançant a partir d’una experiència espiritual, una experiència de pregària, una experiència de caritat, una experiència de servei.
Somio amb una opció encara més missionera, que surti a l’encontre de l’altre sense proselitisme i que transformi totes les seves estructures per a l’evangelització del món actual.
Recordem que l’Església sempre té dificultats, sempre té crisis, perquè està viva. Les coses vives entren en crisi. Només els morts no entre en crisi.
Preguem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l’Evangeli.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2021: Church on the Way

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminAGOST | L’església en camí