SIERPIEŃ | Kościół w drodze

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.

Pope Francis – Sierpień2021

“Właściwym powołaniem Kościoła jest ewangelizacja, która nie jest prozelityzmem, nie. Ewangelizacja jest powołaniem, a wręcz, tożasmość Kościoła polega na ewangelizacji.
Możemy odnowić Kościół jedynie poprzez rozeznawanie woli Bożej w naszym codziennym życiu. I podejmując przemianę prowadzoną przez Ducha Świętego. Nasza własna reforma jako osób, to jest przemiana. Niech Duch Święty, który jest Bożym darem w naszych sercach, przypomina nam o tym, czego nauczał Jezus i pomaga nam wcielać to w praktyce.
Zacznijmy reformę Kościoła od reformy nas samych. Bez prefabrykowanych idei, bez ideologicznych uprzedzeń, bez sztywności, ale idąc naprzód, wychodząc z doświadczenia duchowego, doświadczenia modlitwy, doświadczenia miłości, doświadczenia służby.
Marzę o opcji jeszcze bardziej misyjnej, która wychodzi na spotkanie drugiego człowieka bez prozelityzmu i która przekształca wszystkie swoje struktury dla ewangelizacji dzisiejszego świata.
Pamiętajmy, że Kościół zawsze ma trudności, zawsze ma kryzysy, bo jest żywy. Żywe istoty przechodzą kryzys. Tylko umarli nie wchodzą w kryzys.
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii”.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2021: Church on the Way

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Odnowa, przemiana, zmiana, przemienić Kościół, przemiana Kościoła, przemiany w Kościele, Duch Święty.

adminSIERPIEŃ | Kościół w drodze