LIPIEC | Przyjaźń społeczna

Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i konfliktowych byli architektami dialogu, architektami przyjaźni, odważnymi i pełnymi pasji.

Pope Francis – July 2021

Biblia mówi, że ten, kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.
Chciałbym zaproponować wszystkim wyjście poza grupy przyjaciół i budowanie przyjaźni społecznej, tak potrzebnej do dobrego współistnienia.
Spotkać się ponownie, zwłaszcza z najuboższymi i najbardziej bezbronnymi. Z tymi, którzy znajdują się na peryferiach. Nabrać dystansu od populizmów, które wykorzystują udrękę ludzi, nie dając rozwiązań, proponując mrzonki, które niczego nie poprawiają.
Uciekać przed wrogością społeczną, która tylko niszczy i wyjść z „polaryzacji”.
A to nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza dziś, gdy część polityki, społeczeństwa i mediów dąży do stworzenia sobie wrogów, aby pokonać ich w grze o władzę.
Dialog jest drogą do nowego spojrzenia na rzeczywistość, do przeżywania z pasją wyzwań związanych z budowaniem dobra wspólnego.
Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i konfliktowych byli architektami dialogu, architektami przyjaźni, odważnymi i pełnymi pasji, mężczyznami i kobietami, którzy zawsze wyciągają rękę i aby nie było miejsca na wrogość i wojnę.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2021: Social friendship

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Przyjaźń społeczna, braterstwo, współistnienie, dialog, polaryzacja, pluralizm, pokój społeczny.

adminLIPIEC | Przyjaźń społeczna