Tháng Bảy năm | Tình bằng hữu xã hội

Giữa những tình huống xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta cầu xin để mình có thể trở nên những người kiến tạo cuộc đối thoại và tình bằng hữu đầy can đảm và nhiệt huyết.

Pope Francis – July 2021

Kinh Thánh nói rằng ai tìm được một người bạn là có được một kho báu.
Cha muốn mời tất cả các con hãy vươn ra khỏi những nhóm bạn của mình và xây dựng tình bằng hữu xã hội, điều này thật cần thiết để chung sống hoà bình.
Đặc biêt, chúng ta cần có một cuộc gặp gỡ mới với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, những phận người ở ngoại vi. Cần phải tránh xa những thứ mị dân nhằm lợi dụng nỗi thống khổ của người dân mà không đưa ra giải pháp, hoặc đề xuất một điều mơ hồ để rồi chẳng giải quyết được gì.
Chúng ta cần thoát ra khỏi sự thù hằn xã hội/ vốn chỉ phá hủy, và cần dẹp bỏ “sự phân cực”.
Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là ngày nay khi một bộ phận chính trị, xã hội và truyền thông của chúng ta đang hướng tới việc tạo ra những thù địch để đánh bại họ trong một trò chơi quyền lực.
Đối thoại là con đường để nhìn thực tế theo một cách mới, để chúng ta có thể sống với niềm say mê ngay cả giữa những thách đố mà chúng ta phải đối mặt trong việc xây dựng ích chung.
Giữa những tình huống xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta cầu xin để mình có thể trở nên những người kiến tạo cuộc đối thoại và tình bằng hữu đầy can đảm và nhiệt huyết. Xin cho những người nam và người nữ luôn mở rộng bàn tay giúp đỡ để không còn chỗ cho thù hận và chiến tranh nữa.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2021: Social friendship

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Tình bằng hữu xã hội, Tình liên đới, Sống chung, đối thoại, chung tay, suy nghĩ khác biệt, hòa bình xã hội.

adminTháng Bảy năm | Tình bằng hữu xã hội