THÁNG 9 | Một lối sống bền vững về môi trường

Xin cho tất cả chúng ta dám đưa ra những lựa chọn can đảm, những lựa chọn cần thiết vì một lối sống giản dị và bền vững với môi trường, những lựa chọn này lấy cảm hứng từ những người trẻ, họ là những người đã kiên quyết cam kết thực hiện dự án này.

Pope Francis – Tháng 9 2021

Cha rất vui khi thấy những người trẻ có can đảm để thực hiện các dự án nhằm cải thiện môi trường và xã hội, vì cả hai điều này đi đôi với nhau.
Người lớn chúng ta có thể học được nhiều từ những người trẻ này, vì họ đi tiên phong trong tất cả các vấn đề liên quan tới việc chăm sóc hành tinh.
Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của họ và nhìn lại lối sống của chúng ta, đặc biệt trong suốt những thời điểm khủng hoảng về sức khỏe, xã hội và môi trường.
Chúng ta hãy nhìn lại cách chúng ta thường gây hại cho Trái đất như thế nào mỗi khi chúng ta ăn uống, tiêu dùng, đi lại hoặc sử dụng nước, năng lượng, nhựa dẻo và những của cải vật chất khác.
Chúng ta hãy chọn cách thay đổi! Hãy tiến bước cùng với người trẻ để hướng đến những lối sống giản dị hơn và coi trọng môi trường hơn.
Xin cho tất cả chúng ta dám đưa ra những lựa chọn can đảm, những lựa chọn cần thiết vì một lối sống giản dị và bền vững với môi trường, những lựa chọn này lấy cảm hứng từ những người trẻ, họ là những người đã kiên quyết cam kết thực hiện dự án này. Họ không dại dột khi thực hiện những điều ấy, vì họ cam kết cho tương lai của chính mình. Đây là lý do tại sao họ muốn thay đổi những gì họ sẽ kế thừa tại thời điểm mà thế hệ của người lớn chúng ta đã qua đi.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2021: An Environmentally Sustainable Lifestyle

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Production house:

Off the Fence Productions

Produced by:

Sam Barton-Humphreys

Directed by:

Nicolas Brown

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Môi trường, lối sống bền vững về môi trường, sinh thái, những dự án về môi trường, những sáng kiến của người trẻ, lối sống bền vững.

adminTHÁNG 9 | Một lối sống bền vững về môi trường