ENERO | Para sa mga Educador

Ipanalangin natin na ang mga guro’y maging mga kapani-paniwalang saksi na nagtuturo ng kapatiran sa halip na kompetisyon at tumutulong higit sa lahat sa mga pinakabata at pinakamahina.

Papa Francisco – Enero 2023

Mungkahi ko sa mga guro na dagdagan nila ng bagong nilalaman ang edukasyon: ang pakikipagkapatiran.
Ang edukasyon ay gawain ng pagmamahal na nagbibigay-daan para mapanumbalik ang pakikipagkapatiran, upang hindi balewalain ang mga pinaka-mahina.
Saksi ang guro na hindi naghahatid ng laman ng isip niya, kundi ang kanyang paniniwala, at komitment sa buhay.
Tao siyang marunong ng tatlong wika: ang sa ulo, ang sa puso at sa mga kamay, tatlong wikang harmonisado.
Kaya, dalá niyá ang galak ng komunikasyon.
Mas pakikinggan sila at sila’y magiging mga tagalikha ng komunidad.
Bakit? Dahil inihahasik nila ang patotoong ito.
Ipanalangin natin na ang mga guro’y maging kapani-paniwalang saksi na nagtuturo ng kapatiran sa halip na kompetisyon at tumutulong lalo na sa mga pinakabatà at pinakamahinà.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2023: For educators

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

PRESS RELEASE

Ituro pati ang pakikipagkapatiran: ang karagdagang sangkap na hinihingi ni Francis sa mga educador sa kanyang unang Video ng Papa para sa 2023

Press clipping

  • Sa unang Ang Video ng Papa para sa 2023, binibigyang-diin ni Francis ang kahalagahan ng mga tagapagturo, tulad ng paulit-ulit niyang ginawa sa panahon ng kanyang pontificate.
  • Hinihiling ng Santo Papa na magdagdag sila ng bagong nilalaman sa kanilang pagtuturo: pakikipagkapatiran, isang pangunahing sangkap sa paghahanap ng isang mundo na mas malapít sa mga pinaka-mahinà.
  • Gusto ni Francis na maging mapagkakatiwalaang mga saksi ang mga tagapagturo, na nakikita ang pakikipagkapatiran bilang ang pinakamahusay na landas para sa pagtulong sa mga higit na nangangailangan.

(Vatican City, January 10, 2023) – Ang Video ng Papa ay nagsimula pa lamang sa ikawalong magkakasunod na taon sa pamamagitan ng paglalathala ng prayer intention na ipinagkatiwala ng Santo Papa sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Pope’s Worldwide Prayer Network. Upang pasinayaan ang 2023, pinili ni Francis na magpadala ng mensahe sa mga tagapagturo na may natatanging panukala: “magdagdag ng bagong nilalaman sa kanilang pagtuturo: pakikipagkapatiran.”

Ulo, puso at kamay: saksi ng kapatiran

Sa videong ito ng Papa, nais ni Francis na palawakin ang abot ng edukasyon, kaya hindi lamang ito isentro sa nilalaman. Para sa Papa, ang mga tagapagturo ay mga saksi ng pakikipagkapatiran na hindi lamang nagpapasa ng “kanilang kaalaman sa pag-iisip, kundi pati na rin ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang komitment sa buhay.” Sa ganitong paraan, ang mga tagapagturo ay “mas higit na pakikinggan at magiging mga tagabuo ng komunidad.” “Ang pagtuturo,” sabi ng Santo Papa noong nakaraang taon sa isang pakikipag-usap sa isang delegasyon mula sa Global Researchers Advancing Catholic Education Project, “ay pakikipagsapalaran sa tensyon sa pagitan ng isip, puso at mga kamay: isang pagkakatugma ng tatlo, hanggang sa punto na iniisip ko kung ano ang nararamdaman at ginagawa ko; at pinakikiramdamanan ko naman din kung ano ang iniisip at ginagawa ko; at ginagawa ko rin naman ang nararamdaman at iniisip ko. May balance ang mga ito.”

Isang paaralan, isang soccer field, isang guro

Ang Video ng Papa para sa Enero – na nagsisimula sa salitang pakikipagkapatiran na nakasulat sa pisara na para bang ito ay isang asignatura sa paaralan – ay sumasabay sa pagmumuni-muni ni Francis sa pagsasalaysay ng isang kuwento na nagaganap sa isang paaralan. Isang batang lalaki, na na-isinasantabi ng kanyang mga kaklase sa mga laro ng soccer, ay nag-iisa sa isang sulok hanggang sa mapansin ng isang guro ang kanyang kalagayan at nagpasyang tulungan siya. Hindi niya ito ginagawa sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa kanyang patotoo sa buhay: nananatili siya sa kanya, araw-araw, at marubdob at matiyagang nagtuturo sa kanya kung paano maglaro. Nagpatuloy ito hanggang sa isang umaga nahanap niya ang batang lalaki kasama ang mga kaklase na iyon na nag-marginalize sa kanya noon: nakikipaglaro siya sa kanila, at nang makagawa siya ng unang goal, iniaalay niya ito sa gurong iyon, ang kapani-paniwalang saksi na tumulong sa kanya.

Huwag balewalain ang mga pinaka-mahinà

Sinabi ni Fr. Si Frédéric Fornos, S.J., Internasyonal Direktor ng Apostolado ng Panalangin o Pope’s Worldwide Prayer Network ng Pope, ay nagkomento sa unang hangarin ng panalangin ng 2023: “Muli, sa harap ng mga hamon sa mundo, muling iginigiit ni Pope Francis ang pakikipagkapatiran. Ito ang compass ng kanyang encyclical na Fratelli Tutti. Ito ang tanging landas para sa sangkatauhan, at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang edukasyon. Ipinagkatiwala ng Santo Papa sa mga tagapagturo ang pagiging ‘kapani-paniwalang saksi’ na maaaring magturo ng pakikipagkapatiran sa halip na komprontasyon o kompetisyon. Kapag tinitingnan natin si Hesus, nalaman natin na maaari lamang nating ipaalam at ihatid sa iba ang isinasabuhay natin ating sarili. Kailangan na sa ating buhay magkaugnay ang ating sinasabi sa ating ginagawa. Biyaya ito, at iyon ang dahilan kung bakit niya tayo inaanyayahan na manalangin upang matanggap ito.”

Nagiging posible lamang ang Ang Video ng Papa salamat sa bukas-palad na ambag ng maraming tao. Maaari kayong magbigay ng inyong donasyon sa link na ito:

Saan mapapanood ang video?

Tungkol sa Video ng Papa

Ang Video ng Papa ay opisyal na pandaigdigang inisyatibo na layuning ipakalat ang mga buwanang intension ng Santo Papa. Isinasagawa ito ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (Apostolado ng Panalangin o Pope’s Worldwide Prayer Network). Mula pa noong 2016, napanood na ang Video ng Papa nang higit sa 184 milyong ulit sa lahat ng mga social network ng Vatican, at isinalin na sa higit sa 23 mga wika at iniulat na sa mga pahayagan sa 114 na mga bansa. Nilikha at prinodyus ang mga video ng pangkat ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa, sa pakikipag-coordinasyon kay Andrea Sarubbi at sa pakikipagtulungan ng Agencia La Machi Comunicación para Buenas Causas. Suportado ng Vatican Media ang proyektong ito. Higit pang impormasyon sa: Ang Video ng Papa.

Tungkol sa Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (PWPN)

Ang Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa PWPN o Pope’s Worldwide Prayer Network ay isang Gawain ng Santo Papa (Pontifical Society/Work at Foundation) na may misyong pakilusin ang mga Katoliko sa pamamagitan ng panalangin at gawa upang tumugon sa mga hamong kinakaharap ng sangkatauhan at ng misyon ng Simbahan. Ipinababatid ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga intensiyon sa panalangin na hinihiling ng Santo Papa na ipagdasal ng buong Simbahan. Nakaugat ang misyon ng samahang ito sa mga hangarin at layunin ng Puso ni Hesus na walang iba kundi ang misyon ng pagdadalang-awà at pagmamalasakit sa mundo. Itinatag ang PWPN noong 1844 bilang Apostolado ng Panalangin. Matatagpuan ito sa 89 na bansa at binubuo ng 22 milyong Katoliko. Bahagi ng PWPN ang isang sangay ng kabataan: ang EYM o Eucharistic Youth Movement (Kilusang Eukaristiko ng Kabataan). Noong Disyembre 2020, itinalaga ng Santo Papa ang gawaing ito bilang isang Vatican Foundation at inaprubahan ang mga bagong tuntunin (statutes) nito. Si Padre Frederic Fornos, SJ ang Pandaigdigang Direktor ng PWPN. May higit pang impormasyon sa: www.popesprayer.va.

CONTACT [email protected]

Edukasyon, Patotoo, Guro, Pagtuturo Gamit ang iyong Patotoo, Edukasyon para sa mga Pinakadukha, Pagtuturo para sa mga Isinasantabi, Pakikipagkapatiran.

adminENERO | Para sa mga Educador