STYCZEŃ | Za wychowawców

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Papież Franciszek – Styczeń 2023

Chciałbym zaproponować wychowawcom, aby dodali do swojego nauczania nową treść: braterstwo.
Edukacja jest aktem miłości, który oświeca drogę do odzyskania poczucia braterstwa, abyśmy nie ignorowali najsłabszych.
Wychowawca jest świadkiem, który nie przekazuje swojej wiedzy intelektualnej, ale swoje przekonania, swoje życiowe zaangażowanie.
Tym, który potrafi dobrze posługiwać się trzema językami: językiem głowy, serca i rąk, w harmonii. I stąd wynika radość komunikowania się.
A wtedy będą oni słuchani o wiele uważniej i będą twórcami wspólnoty.
Dlaczego? Ponieważ oni zasiewają to świadectwo.
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2023: For educators

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Edukacja, Świadectwo, Wychowawcy, Wychowywać swoim świadectwem, Edukacja dla najuboższych, Edukacja osób pokrzywdzonych przez los, Braterstwo.

adminSTYCZEŃ | Za wychowawców