JANUAR | Za vzgojitelje

Molimo, da bodo vzgojitelji verodostojne priče s tem, da bodo poučevali bratstvo in ne rivalstvo ter še zlasti pomagali najbolj ranljivim mladim.

Pope Francis – January 2023

Vzgoja je dejanje ljubezni, ki razsvetljuje pot, da bi lahko ponovno pridobili čut za bratstvo, in ne bi prezirali najranljivejših.
Vzgojitelj je pričevalec, ki ne predaja svojih intelektualnih spoznanj, temveč svoja prepričanja, svoje življenjsko prizadevanje. Gre za osebo, ki zna dobro uporabljati tri med sabo usklajene govorice glave, srca in rok. To zna početi z veseljem sporočanja. Tako se jim bolj pozorno prisluhne in lahko postanejo graditelji skupnosti. Zakaj? Ker sejejo to pričevanje.
Molimo, da bodo vzgojitelji verodostojne priče s tem, da bodo poučevali bratstvo in ne rivalstvo ter še zlasti pomagali najbolj ranljivim mladim.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2023: For educators

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminJANUAR | Za vzgojitelje