THÁNG GIÊNG | Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Giêng 2023

Tôi muốn đề xuất với các nhà giáo dục nên bổ sung nội dung mới vào chương trình giảng dạy: tình huynh đệ.
Giáo dục là một hành động yêu thương thắp sáng con đường cho chúng ta phục hồi cảm thức về tình huynh đệ, để chúng ta không bỏ qua những người dễ bị tổn thương nhất.
Các nhà giáo dục là những chứng nhân, những người không chỉ truyền đạt tri ​​thức tinh thần mà còn cả sự xác tín, dấn thân của họ đối với cuộc sống.
Họ biết cách phối hợp cả ba ngôn ngữ: của khối óc, của trái tim và của đôi tay, hài hoà với nhau. Và đó là niềm vui trong việc truyền đạt.
Và họ sẽ được lắng nghe nhiều hơn và sẽ trở thành những người xây dựng cộng đồng.
Vì sao thế? Bởi vì họ đang gieo lời chứng này.
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết giảng dạy về tình huynh đệ hơn là đối đầu, và biết đặc biệt nâng đỡ những người còn non nớt và những người dễ bị tổn thương hơn cả.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2023: For educators

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Giáo dục, Lời chứng, những nhà giáo dục, Giáo dục với lời chứng của mình, Giáo dục dành cho những ai nghèo nhất, Giáo dục dành cho những ai thiệt thòi, Tình huynh đệ.

adminTHÁNG GIÊNG | Cầu cho các nhà giáo dục