DECEMBER 2022 | Za prostovoljne organizacije

Molimo, da bi prostovoljne in človekoljubne organizacije našle osebe, ki si želijo prizadevati za skupno dobro in iščejo vedno nove poti sodelovanja na mednarodni ravni.

Pope Francis – December 2022

Svet potrebuje prostovoljce in organizacije, ki si hočejo prizadevati za skupno dobro. Da, obstaja beseda, ki jo mnogi hočejo izbrisati: »prizadevati si«. Svet potrebuje prostovoljce, ki si bodo prizadevali za skupno dobro.
Biti solidarni prostovoljci je izbira, ki nas napravlja svobodne; nas napravlja odprte za potrebe drugega, za zahteve po pravičnosti, za obrambo revnih, za skrb za stvarstvo.
To pomeni biti obrtniki usmiljenja: z rokami, z očmi, s pozornimi ušesi, z bližino. Biti prostovoljci pomeni delati z ljudmi, katerim se pomaga. Ne samo za ljudi, temveč z ljudmi. Delati z ljudmi.
Delo prostovoljnih organizacij je toliko bolj učinkovito, kolikor sodelujejo med sabo in tudi z državami. Ko delujejo koordinirano, pa naj bodo še tako omejene njihove možnosti, dajo od sebe najboljše možno in spremenijo v resničnost čudež pomnožitve upanja. Tako zelo potrebujemo to pomnožitev upanja!
Molimo, da bi prostovoljne in človekoljubne organizacije našle osebe, ki si želijo prizadevati za skupno dobro in iščejo vedno nove poti sodelovanja na mednarodni ravni.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2022: For volunteer not-for-profit organizations

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

MEDICI CON L’AFRICA, CUAMM
FONDAZIONE AVSI
CARITAS INTERNATIONALIS
LVIA
FOCSIV Volontari ne mondo
CASA DO MENOR
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
FEDERICA MIGLIO

With the Society of Jesus

adminDECEMBER 2022 | Za prostovoljne organizacije