GRUDZIEŃ | Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Papież Franciszek – Grudzień 2022

Świat potrzebuje wolontariuszy i organizacji, które pragną zaangażować się na rzecz dobra wspólnego.
Tak, to słowo, które dziś wielu chce wymazać: „zaangażowanie”.
A świat potrzebuje wolontariuszy, którzy angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego.
Bycie solidarnym wolontariuszem to wybór, który czyni nas wolnymi; czyni nas otwartymi na potrzeby innych, na żądania sprawiedliwości, na obronę ubogich, na troskę o stworzenie.
Jest to bycie rzemieślnikami miłosierdzia: naszymi rękami, naszymi oczami, naszym uważnym uchem, naszą bliskością.
A być wolontariuszem to pracować z ludźmi, którym się służy. Nie tylko dla ludzi, ale z ludźmi. Pracować z ludźmi.
Praca organizacji wolontariackich jest o wiele bardziej efektywna, gdy pracują one razem, a także z władzami państwowymi.
Pracując w sposób skoordynowany, niezależnie od tego, jak mało mają zasobów, robią co w ich mocy i urzeczywistniają cud pomnażania nadziei.
Tak bardzo potrzebujemy pomnażania nadziei!
Módlmy się, aby organizacje wolontariackie i służące ludzkiej promocji znalazły osoby gotowe zaangażować się na rzecz dobra wspólnego i szukania nowych sposobów współpracy na poziomie międzynarodowym.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2022: For volunteer not-for-profit organizations

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

MEDICI CON L’AFRICA, CUAMM
FONDAZIONE AVSI
CARITAS INTERNATIONALIS
LVIA
FOCSIV Volontari ne mondo
CASA DO MENOR
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
FEDERICA MIGLIO

With the Society of Jesus

Wolontariusze, Organizacje wolontariackie, organizacje pozarządowe, organizacje pozarządowe, Zaangażowanie, Zaangażowanie na rzecz ubogich, Dobro wspólne.

adminGRUDZIEŃ | Za organizacje wolontariatu