Tháng 5: Thế giới tài chính

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để điều phối thị trường tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những mối đe doạ trong lãnh vực này.

Pope Francis – May 2021

Nền kinh tế đích thực vốn tạo ra việc làm giờ đây gặp khủng hoảng. Có quá nhiều người đang thất nghiệp! – vậy nhưng, thị trường tài chính chưa bao giờ bị thổi phồng quá mức như lúc này.
Thế giới tài chính cao cấp xa cách với cuộc sống của hầu hết mọi người quá!
Nếu tài chính không được kiểm soát, thì dần dà nó chỉ thuần tuý là sự đầu cơ bị lèo lái bởi các chính sách tiền tệ khác nhau.
Tình trạng này không bền vững. Nó sẽ gây nguy hiểm.
Để ngăn chặn tình trạng người nghèo phải gánh chịu những hậu quả đau đớn từ hệ thống này, việc đầu cơ tài chính cần phải bị theo dõi chặt chẽ.
Đầu cơ. Tôi muốn nhấn mạnh từ này.
Mong cho tài chính trở thành một hình thức phục vụ, một công cụ để phục vụ con người và chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta!
Chúng ta vẫn còn thời gian để khởi động tiến trình thay đổi toàn cầu này! để tiến hành thực hiện một loại hình kinh tế khác công bằng hơn, bao gồm và bền vững hơn – một nền kinh tế không bỏ ai lại đằng sau.
Chúng ta có thể làm được việc này! Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để điều phối thị trường tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những mối đe doạ trong lãnh vực này.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2021: The world of finance

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminTháng 5: Thế giới tài chính