THÁNG BA : Bí tích hòa giải

Chúng ta hãy cầu nguyện để mình có thể cảm nghiệm nơi bí tích giải tội sự đổi mới sâu xa, để cảm nếm được ơn tha thứ và lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội của Người những linh mục có lòng xót thương, chứ không phải những người hành hạ người khác.

Pope Francis – THÁNG BA 2021

Việc tôi đi xưng tội là để mình được chữa lành, để chữa lành tâm hồn tôi.
Để bước ra khỏi toà giải tội với sức mạnh thiêng liêng lớn lao. Để vượt qua đau khổ mà đến với lòng thương xót.
Điểm cốt lõi của việc xưng tội không phải là những tội lỗi mà chúng ta xưng ra, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta được nhận lãnh, là điều mà chúng ta luôn luôn cần.
Tâm điểm của việc xưng tội là Đức Giêsu, Đấng chờ đợi chúng ta, lắng nghe và tha thứ cho chúng ta.
Hãy nhớ rằng: Trong Trái tim của Thiên Chúa, con người chúng ta luôn quan trọng hơn những lỗi lầm.
Chúng ta hãy cầu nguyện để mình có thể cảm nghiệm nơi bí tích giải tội sự đổi mới sâu xa, để cảm nếm được ơn tha thứ và lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội của Người những linh mục có lòng xót thương, chứ không phải những người/ hành hạ người khác.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2021: The sacrament of reconciliation

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG BA : Bí tích hòa giải