Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Melskimės, kad kuo giliau ir sąmoningiau išgyventume Sutaikinimo sakramentą, taip patirdami begalinį Dievo gailestingumą. Melskimės, kad Dievas duotų Bažnyčiai gailestingų nuodėmklausių, o ne kankintojų.

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2021: The sacrament of reconciliation

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminPopiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui