Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose, kad ir jų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2021: Fundamental Rights

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminPopiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises