KWIECIEŃ: Prawa podstawowe

Módlmy się, aby ci, którzy z narażeniem życia walczą o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w demokracjach przeżywających kryzys, zobaczyli, że ich poświęcenie i praca przynoszą obfite owoce.

Pope Francis – April 2021

Aby bronić podstawowych praw człowieka potrzeba odwagi i determinacji.
Mam na myśli aktywne przeciwstawianie się ubóstwu, nierówności, brakowi pracy, ziemi, mieszkań, praw socjalnych i pracowniczych.
Pomyśl, że podstawowe prawa człowieka często nie są takie same dla wszystkich.
Są ludzie pierwszej klasy, ludzie drugiej klasy, ludzie trzeciej klasy i ludzie, którzy są wykluczani.
Nie. Prawa muszą być równe dla wszystkich.
A w niektórych miejscach obrona ludzkiej godności może oznaczać pójście do więzienia, nawet bez procesu. Może też oznaczać oszczerstwo.
Każda istota ludzka ma prawo do integralnego rozwoju i tego podstawowego prawa nie może jej odmówić żaden kraj.
Módlmy się, aby ci, którzy z narażeniem życia walczą o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w demokracjach przeżywających kryzys, zobaczyli, że ich poświęcenie i praca przynoszą obfite owoce.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2021: Fundamental Rights

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminKWIECIEŃ: Prawa podstawowe