THÁNG TÁM: MÔI TRƯỜNG BIỂN

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang lao động và kiếm sống trong môi trường biển, đặc biệt là các thủy thủ, ngư phủ và gia đình của họ.

Pope Francis – August 2020

Cuộc sống của những thủy thủ, ngư phủ, và gia đình của họ gặp rất nhiều khó khăn.
Nhiều khi họ là những nạn nhân của nạn bóc lột lao động và bị bỏ rơi tại những cảng biển xa xôi.
Sự cạnh tranh của ngành công nghiệp đánh bắt cá và những vấn đề về ô nhiễm môi trường làm cho công việc của họ trở nên vô cùng phức tạp.
Nếu không có những con người làm việc nơi biển cả, thì nhiều nơi trên thế giới sẽ bị thiếu ăn.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang lao động và kiếm sống trong môi trường biển, đặc biệt là các thủy thủ, ngư phủ và gia đình của họ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2020: The maritime world

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminTHÁNG TÁM: MÔI TRƯỜNG BIỂN