THÁNG 7: Các Gia Đình Của Chúng Ta

Chúng ta cùng cầu nguyện để các gia đình ngày nay được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn trọng, đặc biệt là xin họ được các cấp chính quyền bảo vệ.

Pope Francis – July 2020

Gia đình đang cần được bảo vệ.
Trước rất nhiều những nguy cơ mà họ phải đối diện: như sống vội, stress…
Nhiều khi cha mẹ quên mất việc chơi đùa với con cái mình.
Giáo Hội cần phải khích lệ và đồng hành với các gia đình, giúp họ tìm ra những cách thức để vượt qua những thách đố này.
Chúng ta cùng cầu nguyện để các gia đình ngày nay được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn trọng, đặc biệt là xin họ được các cấp chính quyền bảo vệ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2020: Our families

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminTHÁNG 7: Các Gia Đình Của Chúng Ta