THÁNG SÁU | Lòng trắc ẩn đối với thế giới

Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Pope Francis – June 2020

Nhiều người đang đau khổ với những khó khăn họ phải gánh chịu.
Chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng cách đồng hành trong hành trình đầy lòng trắc ẩn, vốn có sức biến đổi đời người.
Điều này mang họ đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Kitô, Đấng đón mời tất cả chúng ta vào trong cuộc cách mạch của sự dịu dàng.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang đau khổ có thể tìm thấy những phương thế sống, nhằm để cho mình được Thánh Tâm Chúa Giêsu chạm tới.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – June 2020: Compassion for the world

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG SÁU | Lòng trắc ẩn đối với thế giới