Lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân

Chúng ta cùng cầu nguyện để tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân của chúng ta nạn nhân của nạn buôn người, có thể được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.

Pope Francis – February 2020

Những người di dân thường là nạn nhân của nạn buôn người.
Ngoài những nguyên nhân khác, điều này xảy ra vì nạn tham nhũng từ phía những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi ích kinh tế.
Tiền kiếm được từ việc kinh doanh bẩn thỉu và bất chính của họ là tiền máu. Tôi không phóng đại đâu: đó là đồng tiền máu.
Chúng ta cùng cầu nguyện để tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân của chúng ta nạn nhân của nạn buôn người, có thể được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.

Credits

Pope’s Worldwide Prayer Network

Campaign title:

The Pope Video – February 2020: Hear the cries of migrants.

Idea and project coordination:

La Machi

Creative agency:

La Machi

Pope Francis shooting:

Vatican Media

Production house:

Adhoc

Sound mixing & music:

Índigo Music Design

adminLắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân