THÁNG MỘT: Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới

Chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu, các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thành tâm thiện chí có thể chung tay thăng tiến một nền hoà bình và công lý trong lòng thế giới.

Pope Francis – January 2020

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2020: Promotion of World Peace

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG MỘT: Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới